Τον Φεβρουάριο, η παραγωγή και οι πωλήσεις αυτοκινήτων της Κίνας διατήρησαν σταθερή από έτος σε έτος αύξηση των νέων ενεργειακών οχημάτων για να διατηρήσουν την ταχεία ανάπτυξη

Οικονομικές επιδόσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας τον Φεβρουάριο του 2022
Τον Φεβρουάριο του 2022, η παραγωγή και οι πωλήσεις αυτοκινήτων της Κίνας διατήρησαν μια σταθερή ανάπτυξη από έτος σε έτος.Η παραγωγή και οι πωλήσεις νέων ενεργειακών οχημάτων συνέχισαν να διατηρούν ραγδαία ανάπτυξη, με το ποσοστό διείσδυσης στην αγορά να φτάνει το 17,9% από τον Ιανουάριο έως τον Φεβρουάριο.
Οι πωλήσεις αυτοκινήτων τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο αυξήθηκαν κατά 18,7% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος
Τον Φεβρουάριο, η παραγωγή και οι πωλήσεις αυτοκινήτων ήταν 1,813 εκατ. και 1,737 εκατ., σημειώνοντας πτώση 25,2% και 31,4% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα αντίστοιχα και αυξημένες κατά 20,6% και 18,7% σε ετήσια βάση.
Από τον Ιανουάριο έως τον Φεβρουάριο, η παραγωγή και οι πωλήσεις αυτοκινήτων έφτασαν τα 4,235 εκατ. και 4,268 εκατ. αντίστοιχα, σημειώνοντας αύξηση 8,8% και 7,5% αντίστοιχα σε ετήσια βάση, αυξημένες κατά 7,4 ποσοστιαίες μονάδες και 6,6 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα σε σύγκριση με τον Ιανουάριο.

ειδήσεις 1 (1)

Οι πωλήσεις επιβατικών αυτοκινήτων αυξήθηκαν 27,8% τον Φεβρουάριο σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος
Τον Φεβρουάριο, η παραγωγή και οι πωλήσεις επιβατικών οχημάτων ανήλθαν σε 1,534 εκατ. και 1,487 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 32,0% και 27,8% σε ετήσια βάση αντίστοιχα.Ανά μοντέλο, παρήχθησαν και πωλήθηκαν 704.000 αυτοκίνητα και 687.000 αυτοκίνητα, σημειώνοντας αύξηση 29,6% και 28,4% σε ετήσια βάση αντίστοιχα.Η παραγωγή και οι πωλήσεις SUV έφθασαν τις 756.000 και τις 734.000 αντίστοιχα, αυξημένες κατά 36,6% και 29,6% σε ετήσια βάση αντίστοιχα.Η παραγωγή MPV έφτασε τις 49.000 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,0% σε ετήσια βάση και οι πωλήσεις έφτασαν τις 52.000 μονάδες, αυξημένες κατά 12,9% σε ετήσια βάση.Η παραγωγή επιβατικών αυτοκινήτων crossover έφτασε τις 26.000 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 54,6% σε ετήσια βάση και οι πωλήσεις έφτασαν τις 15.000 μονάδες, μειωμένες κατά 9,5% σε ετήσια βάση.
Από τον Ιανουάριο έως τον Φεβρουάριο, η παραγωγή και οι πωλήσεις επιβατικών αυτοκινήτων ανήλθαν σε 3,612 εκατ. και 3,674 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 17,6% και 14,4% σε ετήσια βάση αντίστοιχα.Ανά μοντέλο, η παραγωγή και οι πωλήσεις επιβατικών αυτοκινήτων έφτασαν τα 1,666 εκατ. και 1,705 εκατ. αντίστοιχα, σημειώνοντας αύξηση 15,8% και 12,8% σε ετήσια βάση αντίστοιχα.Η παραγωγή και οι πωλήσεις SUV έφθασαν τα 1,762 εκατομμύρια και 1,790 εκατομμύρια αντίστοιχα, σημειώνοντας αύξηση 20,7% και 16,4% σε ετήσια βάση αντίστοιχα.Η παραγωγή MPV έφτασε τις 126.000 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 4,9% σε ετήσια βάση και οι πωλήσεις έφτασαν τις 133.000 μονάδες, αυξημένες κατά 3,8% από έτος σε έτος.Η παραγωγή και οι πωλήσεις επιβατικών αυτοκινήτων crossover έφτασαν τις 57.000 και 45.000 μονάδες αντίστοιχα, σημειώνοντας αύξηση 39,5% και 35,2% σε ετήσια βάση αντίστοιχα.

ειδήσεις 1 (2)

Τον Φεβρουάριο, πωλήθηκαν συνολικά 634.000 επιβατικά οχήματα κινεζικής μάρκας, σημειώνοντας αύξηση 27,9% σε ετήσια βάση, αντιπροσωπεύοντας το 42,6% των συνολικών πωλήσεων επιβατικών οχημάτων, με το μερίδιο αγοράς να παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητο από την ίδια περίοδο πέρυσι.
Από τον Ιανουάριο έως τον Φεβρουάριο, οι σωρευτικές πωλήσεις επιβατικών οχημάτων κινεζικής μάρκας έφτασαν τα 1,637 εκατομμύρια μονάδες, αυξημένες κατά 20,3% σε ετήσια βάση, αντιπροσωπεύοντας το 44,6% των συνολικών πωλήσεων επιβατικών οχημάτων και το μερίδιο αγοράς αυξήθηκε κατά 2,2 ποσοστιαίες μονάδες από έτος σε έτος.Μεταξύ αυτών, πουλήθηκαν 583.000 αυτοκίνητα, αυξημένα κατά 45,2% σε ετήσια βάση και το μερίδιο αγοράς ήταν 34,2%.Οι πωλήσεις SUV ήταν 942.000 μονάδες, αυξημένες κατά 11,7% σε ετήσια βάση, με μερίδιο αγοράς 52,6%.Το MPV πούλησε 67.000 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 18,5% από έτος σε έτος, με μερίδιο αγοράς 50,3%.
Οι πωλήσεις επαγγελματικών οχημάτων μειώθηκαν κατά 16,6% τον Φεβρουάριο σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος
Τον Φεβρουάριο, η παραγωγή και οι πωλήσεις επαγγελματικών οχημάτων ήταν 279.000 και 250.000 αντίστοιχα, σημειώνοντας πτώση 18,3% και 16,6% σε ετήσια βάση.Ανά μοντέλο, η παραγωγή και οι πωλήσεις φορτηγών ανήλθαν σε 254.000 και 227.000, σημειώνοντας πτώση 19,4% και 17,8% σε ετήσια βάση αντίστοιχα.Η παραγωγή και οι πωλήσεις επιβατικών αυτοκινήτων ήταν 25.000 και 23.000 αντίστοιχα, μειωμένες κατά 5,3% και 3,6% σε ετήσια βάση αντίστοιχα.
Από τον Ιανουάριο έως τον Φεβρουάριο, η παραγωγή και οι πωλήσεις επαγγελματικών οχημάτων ήταν 624.000 και 594.000 αντίστοιχα, σημειώνοντας πτώση 24,0% και 21,7% σε ετήσια βάση αντίστοιχα.Ανά τύπο οχήματος, η παραγωγή και οι πωλήσεις φορτηγών ανήλθαν σε 570.000 και 540.000 αντίστοιχα, σημειώνοντας πτώση 25,0% και 22,7% αντίστοιχα σε σχέση με το προηγούμενο έτος.Η παραγωγή και οι πωλήσεις επιβατικών αυτοκινήτων έφτασαν τις 54.000 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 10,8% και 10,9% σε ετήσια βάση αντίστοιχα.

ειδήσεις 1 (2)

Οι πωλήσεις νέων ενεργειακών οχημάτων αυξήθηκαν 1,8 φορές από έτος σε έτος τον Φεβρουάριο
Τον Φεβρουάριο, η παραγωγή και οι πωλήσεις νέων ενεργειακών οχημάτων ήταν 368.000 και 334.000 αντίστοιχα, αυξημένες 2,0 φορές και 1,8 φορές σε ετήσια βάση αντίστοιχα, και το ποσοστό διείσδυσης στην αγορά ήταν 19,2%.Ανά μοντέλο, η παραγωγή και οι πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων έφθασαν τις 285.000 μονάδες και τις 258.000 μονάδες αντίστοιχα, αυξημένες κατά 1,7 φορές και 1,6 φορές από έτος σε έτος αντίστοιχα.Η παραγωγή και οι πωλήσεις plug-in υβριδικών ηλεκτρικών οχημάτων έφτασαν τις 83.000 μονάδες και τις 75.000 μονάδες αντίστοιχα, αυξημένες 4,1 φορές και 3,4 φορές σε ετήσια βάση αντίστοιχα.Η παραγωγή και οι πωλήσεις οχημάτων κυψελών καυσίμου ήταν 213 και 178 αντίστοιχα, αυξημένες κατά 7,5 και 5,4 φορές σε ετήσια βάση αντίστοιχα.
Από τον Ιανουάριο έως τον Φεβρουάριο, η παραγωγή και οι πωλήσεις νέων ενεργειακών οχημάτων ήταν 820 χιλ. και 765.000 αντίστοιχα, αυξημένες 1,6 φορές και 1,5 φορές σε ετήσια βάση αντίστοιχα, και το ποσοστό διείσδυσης στην αγορά ήταν 17,9%.Ανά μοντέλο, η παραγωγή και οι πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων έφτασαν τις 652.000 μονάδες και τις 604.000 μονάδες αντίστοιχα, αυξημένες κατά 1,4 φορές σε ετήσια βάση.Η παραγωγή και οι πωλήσεις plug-in υβριδικών ηλεκτρικών οχημάτων ήταν 168.000 μονάδες και 160.000 μονάδες αντίστοιχα, αυξημένες κατά 2,8 και 2,5 φορές σε ετήσια βάση αντίστοιχα.Η παραγωγή και οι πωλήσεις οχημάτων κυψελών καυσίμου έφτασαν τις 356 μονάδες και τις 371 μονάδες αντίστοιχα, αυξημένες κατά 5,0 και 3,1 φορές σε ετήσια βάση αντίστοιχα.

ειδήσεις 1 (3)

Οι εξαγωγές αυτοκινήτων αυξήθηκαν 60,8 τοις εκατό τον Φεβρουάριο σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος
Τον Φεβρουάριο, οι εξαγωγές ολοκληρωμένων αυτοκινήτων ήταν 180.000 μονάδες, αυξημένες κατά 60,8% από έτος σε έτος.Ανά τύπο οχήματος, εξήχθησαν 146.000 επιβατικά αυτοκίνητα, σημειώνοντας αύξηση 72,3% σε ετήσια βάση.Οι εξαγωγές επαγγελματικών οχημάτων ανήλθαν σε 34.000 μονάδες, αυξημένες κατά 25,4% σε ετήσια βάση.Εξήχθησαν 48.000 νέα ενεργειακά οχήματα, αυξημένα κατά 2,7 φορές σε ετήσια βάση.
Από τον Ιανουάριο έως τον Φεβρουάριο, εξήχθησαν 412.000 οχήματα, σημειώνοντας αύξηση 75,0% σε ετήσια βάση.Ανά μοντέλο, εξήχθησαν 331.000 επιβατικά αυτοκίνητα, σημειώνοντας αύξηση 84,0% σε ετήσια βάση.Οι εξαγωγές επαγγελματικών οχημάτων ανήλθαν συνολικά σε 81.000 μονάδες, αυξημένες κατά 45,7% σε ετήσια βάση.Τα νέα ενεργειακά οχήματα εξήχθησαν 104.000 μονάδες, 3,8 φορές υψηλότερα από πέρυσι.


Ώρα δημοσίευσης: Μαρ-18-2022

Συνδέω-συωδεομαι

Φωνάξτε μας
Λάβετε ενημερώσεις μέσω email